Wijkstichting

De wijkstichting is een organisatie van bewoners die zich inzet voor het verbeteren van het leefklimaat in de wijk. De wijkstichting werkt hierin nauw samen met buurtverenigingen, de wijkraad en overige instanties. Om wensen en behoeften te inventariseren kan de wijkstichting bewonersavonden organiseren. Zij brengt ook mensen met elkaar in contact, organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook ondersteunt zij de buitenspeeldag. Tevens kunnen buurtverenigingen en bewonersgroepen subsidie aanvragen. De wijkkrant wordt 8x per jaar uitgebracht en bezorgd in de hele wijk.